22 vuoden kokemus kelluvista laitureista
Tuotamme joka vuosi 4 500m kelluvia laitureita
18 asiantuntijaa työskentelee ja auttaa sinua
Top Marinen tuotteita myydään 22 maassa
Top Marine Laiturit www.topmarinelaiturit.fi info@topmarinelaiturit.fi +358 9 2316 1050

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja kerää ja käsittelee rekisterinpitäjä Top Marine OÜ, yritystunnus 11001787, osoite Tule 33, 76505 Saue, Viro (jäljempänä rekisterinpitäjä). Tietosuojakäytäntö säätää henkilötietojen suojasta ja koskee asiakastietojen keräämistä, käyttöä, luovuttamista, siirtoa ja säilyttämistä.

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)), Viron henkilötietolain (isikuandmete kaitse seadus) sekä Viron ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita sekä käsittelee henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla.

Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallennus

Rekisterinpitäjä Top Marine OÜ kerää ja käsittelee henkilötietoja solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai yhteydenpitoon asiakkaaseen sekä lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen kerääminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

  • yhteystietojen (nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ensisijainen yhteydenottotapa) antamisen kautta verkkosivustollamme tai sähköpostitse;
  • verkkopalvelun käyttämiseen liittyvien evästeiden (cookies) kautta.

Henkilötietoja säilytetään palvelun keston ajan tai niin kauan, kuin on tarpeen rekisterinpitäjän velvoitteiden täyttämiseksi yleisesti sovellettavien lakien mukaisesti. Jos henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, käsittely tapahtuu suostumuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen alla esitettyjen tarkoitusten mukaisesti. Tämä sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa, ellei laissa toisin määrätä.

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

  • tarkoitus – tilausten käsittely. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika on 7 vuotta.
  • tarkoitus – taloustoiminta, kirjanpito. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Muiden tietojen kerääminen

Keräämme myös personoimattomia tietoja – tietoja, joita ei voida yhdistää suoraan tiettyyn henkilöön (esim. nimi, sukupuoli, ikä, asiointikieli, osoite). Saatamme myös kerätä tietoja asiakkaiden toiminnasta verkkosivustoltamme tuotteiden ja palveluiden analysoimiseksi. Tällä tavoin kerättyjä tietoja käsitellään tässä tietosuojakäytännössä personoimattomina tietoina.

Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaan tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista lähteistä.

Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille henkilötietojen käsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, maksunvälityspalveluja tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Käsitellessään ja säilyttäessään rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjän on toteutettava organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

Turvallisuus

Kaikki Top Marine OÜ:n verkkosivuilla vierailun yhteydessä asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina.

Sinulla on oikeus milloin tahansa:

  1. pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja tutustua niihin;
  2. täydentää ja korjata virheellisiä tietoja;
  3. pyytää henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista;
  4. jos rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
  5. tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) oikeuksiesi turvaamiseksi.

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä palvelun toimittamiseksi. Tietojen antamisesta kieltäytyminen muuttaa mahdottomaksi palvelun suorittamisen.

Tietosuojakäytännön ehdot ja muutokset

Kun alat käyttää verkkosivustoamme, tämä tarkoittaa, että olet lukenut ja hyväksynyt tämän tietosuojakäytännön periaatteet sekä henkilötietojen keräämis-, käsittely- ja säilytysehdot. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarvittaessa muuttaa tietosuojakäytäntöään, jonka ajantasainen versio on saatavilla verkkosivuillamme.

LISÄTIEDON SAAMISEKSI OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Miksi kannattaa valita Top Marine?

Huippulaatu
100 % tuotteen tuntemus
Palvelua, joka välittää
Turvallisuus ja ympäristönsuojelu
Ammattitaitoinen asennus
Kohtuullinen hinta
Toimitusnopeus
Standardointi
Asenne
Petri Grönlund Top Marine Laiturit OY +358404807878
Pyydä apua asiantuntijalta